HET UNIVERSUM VAN JEUGDAUTEUR NICO DE BRAECKELEER
WELKOM OP MERCURIUS


HALLOWEEN

 

Op 31 oktober is het Halloween! Het feest van de meest duistere wezens. Dit feest boeit Nico om 2 redenen. Ten eerste is zijn zoontje Joren op de avond van Halloween geboren. Ten tweede houdt Nico enorm veel van griezelen.
En welk feest is er griezeliger dan Halloween?


DE GESCHIEDENIS VAN HALLOWEEN

Halloween is een van de oudste feesten. Het wordt al duizenden jaren gevierd. Halloween, zoals wij dat nu kennen, is ontstaan uit meerdere feesten, die gevierd werden door verschillende culturen. Het zijn vooral de feesten Samhain, Pomona, Allerheiligen en Allerzielen die uitgegroeid zijn tot Halloween.

Samhain

Honderden jaren geleden leefden de Kelten in Engeland en in het noorden van Frankrijk. Zij aanbaden de natuur en hadden vele goden, met als favoriet de zonnegod. Het was deze god die hun werk- en rusttijden regelde en voor een mooie natuur en een geslaagde oogst zorgde.

De Kelten vierden hun nieuwjaar, Samhain genoemd, op 1 november. Dit feest markeerde het einde van het seizoen van de zon en het begin van het donkere en koude seizoen. De Kelten geloofden dat gedurende de winter, de zon gevangen gehouden werd door Samhain, de koning van de doden en tevens god van de kou.

Op de avond voor hun nieuwe jaar, dus op 31 oktober, verzamelde Samhain de geesten van alle doden om de god van de zon gevangen te nemen. Deze geesten manifesteerden zich in de vorm van dieren. Om de geesten in verwarring te brengen en zo hun zonnegod te beschermen, verkleedden de Kelten zich in dierenhuiden en droegen ze dierenkoppen op hun hoofd. Dit feest is volgens sommige bronnen de eigenlijke oorsprong van Halloween.

Pomona

In de eerste eeuw na Christus bezetten de Romeinen Engeland. Een overheersing die enkele eeuwen zou duren. Zij introduceerden hun feest Pomona, genaamd naar hun godin van het fruit en de tuinen. Dit feest werd eveneens omstreeks 1 november gevierd en de rituelen ervan mengden zich met die van de Kelten, waardoor er een gezamenlijk herfstfeest ontstond. In deze tijd werd ook de pompoen geïntroduceerd.

Allerheiligen en Allerzielen

De volgende invloed kwam met de verspreiding van het christelijke geloof. In het jaar 835 riep paus Gregorius IV van de rooms-katholieke kerk 1 november uit tot een gedenkdag ter ere van alle heiligen, in Nederland Allerheiligen genaamd, in Engeland All Hallows of Hallowmas.

Jaren later riep de kerk 2 november uit tot een gedenkdag ter ere van de overledenen. Deze dag werd Allerzielen genoemd en werd gevierd met vuurstapels, en parades van mensen verkleed als heilige, engel of duivel.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de Rooms-Katholieke kerk wordt stilgestaan bij de thema's sterfelijkheid, dood en laatste oordeel.

Door de Reformatie werden deze feesten in de zestiende eeuw afgeschaft, omdat ze in strijd waren met de Protestantse leer. In Engeland leefde deze feesten wel voort en vandaaruit hebben ze zich dan ook verder verspreid.

Halloween

Naarmate de tijd verstreek, vermengden de gebruiken van de verschillende feesten zich. Zoals elk feest ondergingen ook het Halloweenfeest in de loop der tijd voortdurend veranderingen. De avond die de Engelsen aanvankelijk All Hallow's Eve noemden, verbasterde tot Hallowe'en en tot slot tot Halloween, dat wordt gevierd op 31 oktober, de avond voor Allerheiligen.HALLOWEEN IN AMERIKA

Door Engelse, Schotse en Ierse immigranten werd Halloween in de negentiende eeuw in Amerika geïntroduceerd.

Vanaf de twintigste eeuw is in Amerika Halloween vooral een feest geworden waarbij kleine kinderen als spoken verkleed en met uitgesneden pompoenen als lantaarns langs de huizen gaan om een snoepje te vragen. Als ze dit niet krijgen dreigen ze met een grap (treat or trick).Sinds de jaren tachtig is de populariteit van het feest ook bij volwassenen toegenomen. Bovendien is er een stijgende belangstelling voor de aankleding en versiering van feest en feestgangers waarneembaar die haar inspiratie vindt in zo groot mogelijke griezeligheid.

Vanuit Amerika heeft Halloween zich de laatste decennia over heel West-Europa verspreid, vooral onder invloed van griezelfilms, televisieseries en de commercie. Daarbij wordt de (vermeende) heidense achtergrond sterk benadrukt. Er wordt ingespeeld op een toenemende ontvankelijkheid van het publiek voor magie en New-Age.

 

HALLOWEENPOMPOEN EN ANDERE ATTRIBUTEN

Bij de pogingen het feest ingang te doen vinden, speelt het aanbieden van accessoires door de commercie een grote rol. Het belangrijkste attribuut is de uit Amerika overnomen pompoen-lantaarn, een pompoen uitgesneden in de vorm van een griezelgezicht. Het licht van een kaarsje dat door de ogen, neus en mond naar buiten schijnt, verhoogt het effect. De Engelse naam voor de lantaarn is Jack -o'-lantern. De lantaarn-maskers, ook wel gemaakt van andere materialen, worden de laatste jaren steeds vaker gedurende de hele maand oktober in de winkels te koop aangeboden. Ook de toename van het aanbod van onbewerkte pompoenen in bloemen en groentewinkels is opvallend.
Op internet wordt eveneens uitbundig reclame gemaakt voor Halloween-attributen: via websites kan men kennis nemen van de nieuwste versiering, muziek, kostuums, snoepjes, recepten, grappen, geschenken, kaarten, afbeeldingen, boeken, video's, films enz. Ook in andere media en in het grootwinkelbedrijf neemt de reclame voor en verkoop van Halloween-artikelen toe.


HALLOWEEN LINK


GA TERUG NAAR DE GRIEZELPLANEET